Створення та впровадження інтегрованої системи управління в організації

На практиці більш застосовною є адитивна модель інтегрування, хоча комплексна модель також має свої переваги

Стаття відкрита для передплатників