Про електронний журнал «Управління якістю»

Рік заснування 2017 рік
УДК 006.015.5+006.063+005.935.3](477)(051.034)
Періодичність щомісячно
Засновник ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП», м. Київ
Редакційна рада Шеф-редактор Марина Бурдейна, головний редактор Марія Солодка, рецензенти: Світлана Березова, Святослав Бартош, Тетяна Литвиненко, Наталія Олексієнко, Світлана Фесенко, Олена Шульга
Цільова аудиторія Професійне виробничо-практичне видання для оптимізації бізнес-процесів, підвищення якості продукції/послуг і забезпечення конкурентоспроможності на ринку. Розповсюджується виключно за передплатою. Журнал орієнтований на технічних директорів, директорів з розвитку та інновацій, директорів та інженерів з якості, головних технологів, менеджерів з якості та харчової безпечності, керівників та членів груп НАССР.
Умови прийняття статей   До розгляду приймаються статті, надіслані на електронну пошту редакції yakist@techmedia.com.ua , які раніше не були опубліковані в інших виданнях та відповідають за змістом тематиці журналу і виконані на високому професійному рівні.

Мова публікацій – українська. Матеріал має містити відомості про автора, заголовок, вріз та висновок.

За бажанням можна додавати графіки, рисунки, фото тощо.

Весь ілюстративний матеріал має бути належної якості, подається окремими файлами.

Фото автора надавати обов’язково. Після розгляду редакційною радою автор отримує підтвердження від редакції про прийняття статті до публікації.

Редакція залишає за собою право рецензувати, редагувати, скорочувати і відхиляти статті. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу можливий лише з дозволу редакції.

Практичні авторські матеріали публікуються у виданні на безоплатній основі. Розміщення профільної реклами здійснюється за додаткову плату  
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: ДК №5357 від 02.06.2017
Формат: електронний (вебсайт)
Адреса видавця: 02094, м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 40