«Молочний модуль»: контролюємо безпечність молока

Оператор ринку може встановити частоту відбирання зразків на рівні господарства або групи господарств, щоб гарантувати, що однаковий рівень контролю є об’єктивним

Програма контролю за сирим молоком на базі програмного забезпечення «Молочний модуль» впроваджується відповідно до законів України «Про молоко та молочні продукти» та «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», а також Дорожньої карти, розробленої в межах реалізації швейцарсько-української програми «Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України» (Quality FOOD Trade Program, QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

«Молочний модуль» – ІТ-платформа для аналізу та опрацювання даних про результати дослідження молока з подальшою інтеграцією у Головну інформаційно-телекомунікаційну систему Держпродспоживслужби.

26.10.2023 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання продовольчої безпеки та розвитку тваринництва» від 30.06.2023 № 3221-IX.

Законом впроваджуються такі новації щодо державного контролю за сирим молоком:

 • внесено зміни у Закон України «Про державний контроль дотримання законодавства про харчові продукти, корми побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»:
  • пункти 1 і 2 статті 9;
  • пункти 1 і 4 статті 40;
 • компетентний орган (Держпродспоживслужба) здійснює моніторинг впровадження процедури періодичної перевірки сирого молока та результатів лабораторних досліджень;
 • програма контролю за сирим молоком ведеться із застосуванням інформаційно-телекомунікаційної системи компетентного органу;
 • відбирання зразків сирого молока в межах програми сирого молока може здійснюватися уповноваженим ветеринаром;
 • зразки сирого молока підлягають випробуванню в уповноваженій лабораторії;
 • оператор ринку зобов’язаний розробити та впровадити процедури періодичної перевірки сирого молока для визначення рівня загального бактеріологічного забруднення та/або кількості соматичних клітин. Якщо за результатами такої перевірки виявляється невідповідність, то оператор ринку має негайно повідомити про це компетентний орган (Закон України № 2042-VIII).

Законодавство в молочному секторі, яке регулює лабораторні аспекти

1

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Вимог до безпечності та якості молока і молочних продуктів» від 12 березня 2019 року № 118.

Зміни стосуються перехідних періодів щодо застосування допустимих рівнів критеріїв загального бактеріологічного забруднення (ЗБЗ) та кількості соматичних клітин (КСК) для сирого молока.

2

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 березня 2019 року № 118» від 22 серпня 2022 року № 595.

Згідно з вимогами наказу:

 • необхідно отримати експлуатаційний дозвіл відповідно до статті 23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»;
 • слід провести лабораторні дослідження (випробування) зразків молока відповідно до ДСТУ EN ISO 4833-1:2014 та ДСТУ ISO 13366-1/IDF 148-1:2014 (ці методи є референтними, також є альтернативні аналітичні методи, які дозволяється використовувати, якщо методи валідовані відповідно до референтного методу і згідно з протоколом, прийнятим на національному або міжнародному рівні);
 • важливо підтвердити компетентність (уповноважені компетентним органом лабораторії повинні брати участь у раунді професійного тестування за відповідними видами досліджень не рідше 1 разу на рік).

Окрім цього, встановлено частоту контролю за залишками ветеринарних препаратів та/або інших забруднювальних речовин.

Зокрема визначено, що:

 • оператори ринку повинні впровадити процедури, які забезпечують, що молоко чи молозиво не вводиться в обіг, якщо воно містить залишки ветеринарних препаратів та/або інших забруднювальних речовин (у тому числі інгібувальних), щодо вмісту яких встановлено законодавчі обмеження та/або у кількості, що перевищує максимально допустимі рівні;
 • оператор ринку може встановити частоту відбирання зразків на рівні господарства або групи господарств, щоб гарантувати, що однаковий рівень контролю є об’єктивним.

Така частота не може бути нижчою, ніж передбачена наказом № 595:

 • референтними методами – не рідше 1 разу на пів року;
 • скринінговими методами – не рідше 1 разу на місяць.

3

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, та інших форм розпорядчих документів» від 21.01.2022 № 143-22.

Цей наказ втратить чинність 01.01.2024.

4

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження Гігієнічних вимог до дрібнотоварного виробництва та обігу молока» від 07.04.2022 № 209.

5

Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного контролю (інспектування) стосовно дотримання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, а також інших форм розпорядчих документів» від 08 серпня 2023 року № 1503 (набирає чинність 01.01.2024).

Цим наказом, який враховує вимоги регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) від 26 квітня 2004 року №853/2004:

 • визначено вимоги до дрібнотоварного виробництва та обігу молока, в тому числі на пунктах заготівлі молока;
 • наголошено на веденні та зберіганні записів;
 • затверджено актуальні типові форми журналів.