Методика проведення аудиту систем менеджменту: алгоритм перевірки, фіксування результатів + пакет супровідної документації

Методика внутрішнього аудиту описує сукупність робіт, послідовне виконання яких спрямоване на отримання результатів із гарантованою об’єктивністю/правдивістю

Стаття відкрита для передплатників