Управління невідповідностями в системі НАССР: реєстрація та коригування/коригувальні дії

Невідповідності краще не виправляти, а не допускати їхньої появи, тому сьогодні вимогою системи НАССР є застосування ризикоорієнтованого підходу під час побудови системи безпечності харчової продукції

Стаття відкрита для передплатників