Оцінювання конкуренто­спроможності продукції на основі статистичного аналізу. Частина 1

Таксономічний аналіз є однією з найпростіших багатовимірних процедур, що дає можливість отримати уявлення про рівень досліджуваної латентної ознаки

Стаття відкрита для передплатників