Методи оцінювання ризиків: застосовуємо IЕС 31010:2019. Частина 2

Описані у стандарті IEC 31010:2019 методи оцінювання ризиків можуть бути адаптовані, об’єднані й застосовані по-новому або розширені для задоволення поточних і майбутніх потреб на будь-якому підприємстві

Стаття відкрита для передплатників