Внутрішній аудит: основні принципи оцінювання системи

Аудити дають змогу об’єктивно оцінити стан системи контролю якості та безпечності харчової продукції, поліпшити й удосконалити процеси завдяки розробленню адекватних коригувальних дій

Стаття відкрита для передплатників