Зовнішні та внутрішні чинники середовища компанії у мирний і воєнний час: приклади PEST- та SWOT-аналізу

Аналіз ризиків у довоєнний та воєнний час суттєво відрізняються: вплив ризиків на бізнес у воєнний час набагато більший та потребує ретельного вивчення й рішучого реагування

Стаття відкрита для передплатників