Безпечність рибної продукції: складаємо політику, опис продукту та блок-схеми процесів

Розроблення політики щодо безпечності харчових тваринних гідробіонтів і продуктів їхнього перероблення є прерогативою вищого керівництва, адже саме вона відбиває загальні наміри та спрямованість підприємства на реалізацію поставленої мети щодо налагодження випускання безпечних та якісних рибних продуктів.

Стаття відкрита для передплатників