Небезпечні чинники харчових продуктів y системі НАССР. Частина 1

Система ґрунтується на ідентифікації потенційно можливих і характерних небезпечних чинників, їхньому аналізі та розробленні додаткових заходів з установленням критичних контрольних точок, в яких має здійснюватися контроль

Стаття відкрита для передплатників