Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: яким підприємствам необхідно отримувати

З листа до редакції:

Для яких підприємств та яким нормативним документом встановлюється необхідність отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності медичним вимогам безпеки для здоров’я та життя людини?

Отримання висновку санітарно-епідеміологічної експертизи регулюється такими нормативними документами:

Об’єкти, які підлягають державній санітарно-епідеміологічній експертизі, визначені у ст. 11 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:

  • проєкти міждержавних, державних цільових, регіональних, місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;
  • інвестиційні проєкти й програми у випадках і порядку, встановлених законодавством;
  • схеми, передпроєктна документація, що стосується районного планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
  • проєкти нормативно-технічної, інструкційно-методичної документації, що стосується здоров’я та середовища життєдіяльності людини;
  • продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні чинники, використання, передавання або збут яких може завдати шкоди здоров’ю людей;
  • документація на розроблювані техніку, технології, устаткування, інструменти тощо;
  • дієві об’єкти, у тому числі військового та оборонного призначення.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи необхідно оформляти на усі товари промислової групи.

На харчову продукцію висновок санітарно-епідеміологічної експертизи в Україні не видається.